گالری محصولات توپی ARDEN

توپی شیارزن

کد محصول:801218
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:125mm/کارگير:6mm
شفت:35mm

توپی شیارزن

کد محصول:801225
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:125mm/کارگير:8mm
شفت:35mm

توپی شیارزن

کد محصول:801235
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:125mm/کارگير:10mm
شفت:35mm

توپی شیارزن

کد محصول:801238
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:125mm/کارگير:12mm
شفت:35mm

توپی پاشوره

کد محصول:861660
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:160mm/کارگير:15.88mm
زاویه:5 درجه/شفت:35mm

توپی پاشوره

کد محصول:862660
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:160mm/کارگير:15.88mm
زاویه:15 درجه/شفت:35mm

توپی پاشوره

کد محصول:863660
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:160mm/کارگير:15.88mm
شعاع:38mm/شفت:35mm

توپی پاشوره

کد محصول:864660
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:160mm/کارگير:15.88mm
زاویه:12 درجه/شفت:35mm

محصولات مرتبط

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
فهرست