رنگ اکرلیک

رنگهای اکرلیک به صورت دو جزئی می باشند که بر پایه رزین اکرلیکی ساخته می شوند رنگهای اکرلیک کاملا شفاف و بی رنگ همانند آب می باشند که این خاصیت از مزایای رنگهای اکرلیک...