رنگ پلی یورتان

رنگهای پلی یورتان به صورت دو جزئی می باشند که بر پایه رزین پلی یورتان ساخته می شوند و به دو شکل رنگهای شفاف و پوششی مورد استفاده قرار میگیرند امروزه به علت مزایای...