رنگ پایه آب

رنگهای پایه آب جزو با سابقه ترین و با کیفیت ترین رنگهای مورد استفاده در صنعت چوب می باشند با اینکه پایه اصلی این رنگها آب می باشد با این وجود زمان خشک شدن آنها سریع و...